Meydl

Autorská inscenácia Meydl je inšpirovaná udalosťami z obdobia okupovanej Varšavy, z dňa 12. mája 1943. Koncept vychádza zo skutočného príbehu dievčaťa zachráneného počas povstania vo varšavskom gete, ktoré by neprežilo bez statočnej pomoci susedy.

Sen o pralese fotografia

Meydl

Autorská inscenácia Meydl je inšpirovaná udalosťami z obdobia okupovanej Varšavy, z dňa 12. mája 1943. Koncept vychádza zo skutočného príbehu dievčaťa zachráneného počas povstania vo varšavskom gete, ktoré by neprežilo bez statočnej pomoci susedy.

Sen o pralese fotografia
Sen o pralese fotografia 2

Meydl je lyrický, surrealistický príbeh o strate domova, detstve a láske k milovaným. Prostredníctvom prvkov bábkového a objektového divadla sa pokúšame v inscenácii ukázať problémy detí, ktoré sú kvôli ozbrojeným konfliktom vo svete zbavené domova. Meydl je obrazom sveta, v ktorom domov nie je chránený pevnými múrmi, strechou do ktorej neprší, krbom, ktorý zohrieva ale krehkými telami a láskou.

Stoja aj dnes na brehu hraníc nebezpečenstva nevinní, ktorý čakajú na záchranu?

Meydl je lyrický, surrealistický príbeh o strate domova, detstve a láske k milovaným. Prostredníctvom prvkov bábkového a objektového divadla sa pokúšame v inscenácii ukázať problémy detí, ktoré sú kvôli ozbrojeným konfliktom vo svete zbavené domova. Meydl je obrazom sveta, v ktorom domov nie je chránený pevnými múrmi, strechou do ktorej neprší, krbom, ktorý zohrieva ale krehkými telami a láskou.

Stoja aj dnes na brehu hraníc nebezpečenstva nevinní, ktorý čakajú na záchranu?

Sen o pralese fotografia 2

„ …Raz, do výšin uletím,
Nespútaný putom tela,
Tu budem voľný v šír a diaľ
Voľna i zem moja celá…“

Hanuš Hachenburg 12.7. 1929 – 10.7. 1944

Sen o pralese fotografia 4

„ …Raz, do výšin uletím,
Nespútaný putom tela,
Tu budem voľný v šír a diaľ
Voľna i zem moja celá…“

Hanuš Hachenburg 12.7. 1929 – 10.7. 1944

Sen o pralese fotografia 4

Réžia a dramaturgia: Joanna Maria Gierdal,
Libreto a hudba: Joanna Maria Gierdal, Tara Ružbašanová, Barbora Šoganová,
Scénografia: kolektív,
Bábky, masky: Viktoria Csányiová
Grafika: Viktoria Csányiová,
Účinkujú: Barbora Šoganová, Tara Ružbašanová

Projekt je určený primárne pre deti a mládež (vo vekovej skupine od 8 rokov), zároveň pre ich rodičov, pedagógov a školské inštitúcie. Priestoroví partneri: Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Malý Berlín nezávislé kultúrne centrum.

Partneri