O nás

Korene&Kosti je nezávislé divadelné zoskupenie založené v roku 2021. V umeleckej tvorbe prepájame výrazové prostriedky bábkového, objektového a pohybového divadla so živou hudbou. Naším zámerom je hľadať nové inscenačné formy, postupovať pri tvorbe nekonvenčne a skúmať potenciál zvoleného príbehu, ako inšpiráciu pre našu performanciu.

Snažíme sa do tvorby ponoriť: hľadať najmä významy a až od nich odvodzovať formy, hľadať prepojenie, ktoré k danej téme máme a v neposlednom rade hľadať najlepší spôsob ako tieto významy a prepojenia scénicky vyjadriť.

O nás

Korene&Kosti je nezávislé divadelné zoskupenie založené v roku 2021. V umeleckej tvorbe prepájame výrazové prostriedky bábkového, objektového a pohybového divadla so živou hudbou. Naším zámerom je hľadať nové inscenačné formy, postupovať pri tvorbe nekonvenčne a skúmať potenciál zvoleného príbehu, ako inšpiráciu pre našu performanciu.

Snažíme sa do tvorby ponoriť: hľadať najmä významy a až od nich odvodzovať formy, hľadať prepojenie, ktoré k danej téme máme a v neposlednom rade hľadať najlepší spôsob ako tieto významy a prepojenia scénicky vyjadriť.

Ako sme prišli k názvu Korene & Kosti?

Kosť, ktorá je pre nás pomyselnou najstaršou pamiatkou človeka. Kosť, ktorá je v ľudskom tele spojivovým tkanivom, základným kameňom, vyjadrujúcim našu snahu o spájanie umeleckých foriem do jedného umeleckého organizmu. Kosť sa v ľudskom tele taktiež spolupodiela na pohybe, ktorý pre nás charakterizuje snahu o posúvanie sa v skúsenostiach a hľadaní umelca. Korene v nás umocnili našu snahu o nachádzanie významov a tém v tvorbe, zameranie sa na hĺbku, podobne, ako korene v prírode vychádzajú z pevného základu zeme.

Spojenie týchto dvoch symbolov sme prijali ako naše meno, ktoré vypovedá o našej podstate myslenia. Korene&Kosti sme si zvolili ako smerodatné určenie charakteristiky nášho divadelného jazyka a vnímania umeleckého sveta. Každý divadelný projekt je pre nás o objavovaní. Pomenovanie zároveň odkazuje na vychádzanie z vnútra nášho tela, ktoré vnímame ako významný výrazový prostriedok v našej tvorbe. Prítomná telesnosť a jej spracovanie ako súčasť nášho divadelného videnia je pre nás dôležitým východiskom.

Začali sme ako 3 tvorkyne, ktoré sa snažia podporiť a etablovať v komunite tvorcov bábkového a performatívneho divadla na Slovensku. Aktuálne sa naše pomyselné korene rozrastajú o nových členov a preto pokračujeme v spájaní s ďalšími profesionálnymi umelcami a umelkyňami, nielen z oblasti divadelného umenia.

Partneri