Latest Past Udalosti

Sen o pralese

DIVADLO PRE NOVÚ DRÁMU / ŠTÚDIO 12 Jakubovo námestie 12, Bratislava

SEN O PRALESE Inšpiráciou pre inscenáciu Sen o pralese je kniha Felixa Saltena Bambi, lesný príbeh napísaná v roku 1923. Salten bol rakúsko-uhorským spisovateľom židovského pôvodu žijúci vo Viedni. Motív zabíjania a strachu je v príbehu výrazným prvkom, z čoho môžeme usúdiť, že kniha bola silne inšpirovaná zhoršujúcou sa politickou situáciou, silnejúcim antisemitizmom a vojnovým […]

€8